Interparking

Voor een beter gebruik van de site raden we u aan om over te schakelen naar een nieuwere versie van uw browser.

FirefoxFirefox ChromeChrome edgeEDGE

Gebruiksvoorwaarden

Het raadplegen en gebruik van de website www.www.interparking-france.com (de “Site“) en de daarin opgenomen gegevens impliceren dat de gebruiker de volgende gebruiksvoorwaarden accepteert:

1. Beschikbaarheid van de Site

Interparking France doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de Site 24/7 toegankelijk en beschikbaar is. Het is echter mogelijk dat wegens onderhoud, interventie op de Site of het netwerk of als gevolg van andere gebeurtenissen of storingen buiten de controle van Interparking France, de toegang tot de Site, inclusief het extranet, wordt onderbroken. Interparking France kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van een dergelijke onderbreking.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn alle elementen (zoals afbeeldingen, geluiden, teksten, logo’s, databases, enz.) die aanwezig zijn op de Site (de “Site-inhoud”) beschermd door auteursrecht of een ander recht van intellectueel eigendom van Interparking France of zijn derden. Deze rechten blijven eigendom van Interparking France of van de betreffende derden.

Alle merken, handelsnamen, bedrijfsnamen, domeinnamen, logo’s of andere onderscheidende tekens die op de Site worden gebruikt om de Site te identificeren, zijn het exclusieve eigendom van Interparking France en/of van derden. U kunt deze op geen enkele manier gebruiken.

3. Gebruik van informatie op de Site

De gebruiker heeft alleen recht op privégebruik van de inhoud van de Site voor informatieve doeleinden. Het is ook ten strengste verboden om de afbeeldingen, video’s, teksten of andere elementen van de Site-inhoud te reproduceren, aan te passen, te wijzigen of op enigerlei wijze te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Interparking France.

Interparking France besteedt veel zorg aan het publiceren van uitsluitend nauwkeurige en relevante informatie op zijn Site. Het bedrijf garandeert echter niet dat alle informatie van de Site juist, relevant en actueel is.

Interparking France kan in geen enkel geval  aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit enig gebruik van de Site of de inhoud van de Site. Bovendien behoudt het zich het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4. Persoonsgegevens

Interparking France verzamelt bepaalde persoonsgegevens via de Site. Gebruikers die meer informatie willen verkrijgen over het verzamelen, gebruiken en beschermen van hun persoonsgegevens, kunnen de  cookiemelding  en de  privacyverklaring  van Interfrance raadplegen.

5. Links naar andere websites

Interparking France voegt op de pagina’s van de Site links toe naar externe bronnen of andere internetsites, met name naar sites van de Interparking Groep. Links naar sites van derden impliceren geen verificatie of goedkeuring van de inhoud die door deze sites wordt aangeboden. Interparking France heeft geen controle over deze sites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites, de informatie, afbeeldingen, video’s of ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze sites of externe bronnen of voor bewezen of vermeende schade of verlies die kunnen voortvloeien uit de raadpleging of verband houden met het gebruik of de inhoud van deze sites of externe bronnen.

6. Veiligheid van de Site

Het is ten strengste verboden voor elke gebruiker, op straffe van vervolging, om de veiligheid en integriteit van de Site en/of de inhoud van de Site op welke manier dan ook te schaden of proberen te schaden.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing. Elk geschil betreffende de toepassing van deze voorwaarden of het gebruik van de Site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs.